Vzdělávací a motivační kurzy

Druhý stupeň základní školy

Kurz první pomoci zaměřený na kardiopulmonální resuscitaci

Do krizové situace, kdy je nutné bezprostředně a bezmyšlenkovitě reagovat se může dostat každý člověk. Nabízíme několik typů kurzů zaměřených na kardiopulmonální resuscitaci. Pod vedením pracovníka Rychlé záchranné služby si na profesionálních figurínách každý žák vyzkouší správnou resuscitaci a na modelových situacích si nacvičí, jak v kritických chvílích správně reagovat.

Kurzy můžeme absolvovat v Centru Vodárna nebo za Vámi můžeme přijet do učebny vaší školy.
Více informací najdete zde.

  • Časová náročnost: 4 hodiny
  • Cena: 160 Kč / student

Adaptační kurz

Kurz doporučujeme pro šesté ročníky základních škol. Pomáhá odbourávat bariéry v neznámém kolektivu a navozuje pozitivní atmosféru mezi žáky. Kurz je ale vhodný i pro školní skupinu, která se chce vzájemně lépe poznat při netradičních hrách a hříčkách s neformálním přístupem k celé skupině.

Adaptační kurz pro základní školy je původně neplánovanou novinkou, kterou jsme s velkými obavami, ale zároveˇs velkým úspěchem zavedli na popud několika osvícených pedagogů. Pro šesté třídy ideální počátek nových vztahů v novém kolektivu.
Více informací najdete zde.

  • Časová náročnost: 6 hodin
  • Cena: 180 Kč / student

Střední školy

Adaptační kurz

Kurz doporučujeme pro první ročníky středních škol. Pomáhá odbourávat bariéry v neznámém kolektivu a navozuje pozitivní atmosféru mezi studenty. Kurz je ale vhodný i pro školní skupinu, která se chce vzájemně lépe poznat při netradičních hrách a hříčkách s neformálním přístupem k celé skupině.

Adaptační kurz již absolvovalo několik stovek studentů a zpětná vazba je velmi pozitivní, a to jak od studentů, tak od pedagogů.
Více informací najdete zde.

  • Časová náročnost: 6 hodin
  • Cena: 180 Kč / student