Akreditace DVPP

Úvodem

V našem vodáckém centru pořádáme školní vodácké kurzy již od roku 2011. Za tu dobu jsme naučili jezdit na vodě spousty žáků základních a středních škol. Všem dlouhodobě předáváme dobré základy vodáctví.

Vzhledem k tomu, že jsme každoročně během léta v kontaktu s pedagogy různého zaměření, cítíme z jejich strany velký zájem a potřebu vzdělávat se i z hlediska bezpečnosti při vodáckých aktivitách.

Vzdělávání pedagogů v oblasti vodní turistiky vnímáme jako velmi důležitou součást tělovýchovy, neboť je velmi pravděpodobné, že se většina žáků dříve nebo později na vodu vypraví. A pokud jim bude již ve školním věku ukázáno, jak k vodáctví správně a bezpečně přistupovat, je zde velká šance, že z dětí vychováme slušné a zodpovědné vodáky, kteří si budou vážit řek a vodáctví jakožto sportu.

Akreditace

Naše kurzy určené pro pedagogické pracovníky jsou akreditovány u MŠMT v rámci DVPP pod číslem jednacím MSMT- 33721/2019-2-1157.

Základním kurzem je Kurz vodní turistiky pro pedagogické pracovníky, opravňující k vedení skupiny na řece do obtížnosti WW II. Další kurzy Základy záchrany na divoké vodě a Technika a taktika jízdy na divoké vodě slouží jako rozšíření znalostí a dovedností v těžších terénech. Více informací o kurzech se dozvíte u jednotlivých kurzů.