Kurzy první pomoci

Zachránit lidský život by mělo patřit k základním dovednostem každého člověka!!!

Nechceme učit, co dělat při zlomenině končetiny, rozbité hlavě či koleni. Dnes tyto situace řešíme přivoláním specialistů nebo odvozem postiženého k lékaři. Chceme učit a naučit zvládnout situace, ve kterých jde o každou sekundu a na každém sebemenším rozhodnutí bude záviset něčí lidský život, možná i Váš.

Náš kurz je zaměřen na dobu před příjezdem záchranné služby, kdy se může rozhodovat o životě a smrti!

KDY

Kurzy probíhají celoročně vyjma letních prázdnin. Časová dotace se bude vždy lišit v závislosti na posluchačích kurzu. Jsme schopni se přizpůsobit téměř jakékoliv skupině či individuálním požadavkům, ale pouze do hranice nesnížení kvality a cíle kurzu.

PROČ

Naše kurzy si kladou za cíl praktickou formou naučit, jak reagovat v neočekávaných situacích, které ohrožují život člověka. Po absolvování kurzu budete znát základní principy první pomoci, zejména kardiopulmonální resuscitace(KPR).

CÍLOVÁ SKUPINA

Kurzy nabízíme všem zájemcům, kteří si uvědomují, jak důležité je umět zachránit lidský život. Očekáváme, že nejčastějšími zájemci budou třídní učitelé a jim svěřené třídy, autoškoly, pracovní kolektivy, ale i jednotliví zájemci, pro které budou vypisovány termíny kurzů.

OBSAH

Správně resuscitovat při zástavě dechu či srdeční činnosti, poskytovat první pomoc při životu ohrožujících úrazech a interních příhodách. Budete mít možnost si získané informace prakticky vyzkoušet na profesionálních resuscitačních figurínách, které vyhodnotí, zda je vaše resuscitace úspěšná. Naučíme vás také, jak správně ohlásit událost na linku tísňového volání, jak komunikovat s tzv. "čumily", co a jaké projevy sledovat do příjezdu záchranné služby a jaké nutné informace záchranářům v co nejkratší době sdělit.

LEKTOŘI

Lektory našich kurzů jsou zdravotníci-záchranáři s dlouholetou praxí u Záchranné služby Jihomoravského kraje.

TESTY

Součástí výuky mohou být testové úlohy s následným rozborem, které Vám poslouží k ověření Vašich získaných znalostí.

Typy kurzů

Předpokládaný čas je odhadován pro jednu skupinu o cca 15-20 frekventatech.

Základní kurz

Časová náročnost je 2 hodiny. Základní kurz je zaměřen na učení a procvičení základní KPR, kdy frekventanti získají základní pojem o resuscitaci.
Cena za jednoho účastníka: veřejnost 140 Kč / školská zařízení 110 Kč.

 • Úvod
  • povinnost poskytování první pomoci
  • právní důsledky
  • správné volání na linku tísňového volání
  • vlastní bezpečnost při poskytování první pomoci
  • záchranný řetězec
  • délka: 15 - 20 min
 • Kardiopulmonální resuscitace
  • zhodnocení stavu vědomí
  • dechová frekvence
  • srdeční frekvence
  • technika umělého dýchání + technika srdeční masáže
  • délka: nácviky 100 min

Standartní kurz KPR

Časová náročnost je 4 hodiny. Tento typ kurzu je zaměřen na dobré naučení a procvičení KPR. Účastníci budou po skončení kurzu velmi dobře ovládat KPR.
Cena za jednoho účastníka: veřejnost 170 Kč / školská zařízení 140 Kč.

 • Úvod
  • povinnost poskytování první pomoci
  • právní důsledky
  • správné volání na linku tísňového volání
  • vlastní bezpečnost při poskytování první pomoci
  • záchranný řetězec
  • délka 30 - 45 min
 • Kardiopulmonální resuscitace
  • zhodnocení stavu vědomí
  • dechová frekvence
  • srdeční frekvence
  • technika umělého dýchání + technika srdeční masáže
  • KPR bez pomůcek i s pomůckami
  • specifikace KPR u dětí
  • délka: nácviky 190 min

Rozšířený kurz KPR o zranění bezprostředně ohrožující život

Časová náročnost je 2x3 hodiny. Frekventanti si dobře procvičí KPR a dále se budou zabývat dalšími postupy při zranění bezprostředně ohrožující lidský život.
Cena za jednoho účastníka: veřejnost 270 Kč / školská zařízení 210 Kč.

 • Úvod
  • povinnost poskytování první pomoci
  • právní důsledky
  • správné volání na linku tísňového volání
  • vlastní bezpečnost při poskytování první pomoci
  • záchranný řetězec
  • délka: 30 min
 • Kardiopulmonální resuscitace
  • zhodnocení stavu vědomí
  • dechová frekvence
  • srdeční frekvence
  • technika umělého dýchání + technika srdeční masáže
  • KPR bez pomůcek + s pomůckami
  • specifikace KPR u dětí
  • délka: nácviky 190 min
 • Traumatologické příhody
  • poranění hlavy, hrudníku, břicha (otevřená či tupá poranění)
  • masivní tepenné či žilní krvácení
  • popáleniny, poleptání, omrzliny
  • šokový stav + protišokové opatření
  • délka: 90 min
 • Interní příhody
  • vliv změny teploty - hypotermie, hypertermie
  • intoxikace (hlavně alkohol)
  • synkopa, kolaps
  • délka: 60 min
 • Chování u dopravní nehody, písemný test a případně přídání dalších traumatologických či interních příhod - dle zbývajícího času
  • délka: 60 - 90 min