Výstavy

V areálu je několik výstavních ploch, na kterých můžete zhlédnout různé stálé nebo krátkodobé výstavy.

Stálé výstavy

"HISTORIE VODÁRNY"

Fotograficko-informativní výstava mapující nepříliš známou historicko-technickou památku Znojma od její stavby v roce 1911 až do roku 2010, kdy byla adaptována na Vodácké centrum Stará Vodárna.

"VODÁCI VE ZNOJMĚ"

Fotografická výstava historie dětského Vodáckého oddílu Neptun Znojmo od jeho založení v roce 1969 po současnost.


Krátkodobé výstavy

V současné době neprobíhá žádná krátkodobá výstava.