Rozpis termínů a herní plán

Herní den
1 2 3 4
30.9. 2.12. 17.2. 10.3.
Znovýr Znovýr Znovýr Znovýr
Turbošneci Turbošneci Turbošneci Turbošneci
Propofol Propofol Propofol Propofol
TNT TNT TNT TNT
Smečka Smečka Smečka Smečka
Ctidružice Ctidružice Ctidružice Ctidružice
Ardagh Ardagh Ardagh Ardagh
Dejme tomu Dejme tomu Dejme tomu Dejme tomu
Klofani Klofani Klofani Klofani

Rozpis her v hracím dnu 30.9.2018

Zahájení Kurt A Rozhodčí Kurt B Rozhodčí Kurt C Rozhodčí
12:00 Znovýr Ardagh Propofol Dejme tomu Smečka Klofani
Turbošneci TNT Ctidružice
13:00 TNT Znovýr Ctidružice Turbošneci Dejme tomu Propofol
Smečka Ardagh Klofani
14:00 Ardagh TNT Znovýr Smečka Turbošneci Ctidružice
Dejme tomu Klofani Propofol
15:00 Znovýr Ardagh Turbošneci Dejme tomu Propofol Klofani
TNT Smečka Ctidružice
16:00 TNT Znovýr Smečka Turbošneci Ctidružice Propofol
Ardagh Dejme tomu Klofani
17:00 Znovýr TNT Turbošneci Smečka Propofol Ctidružice
Ardagh Dejme tomu Klofani

Rozpis her v hracím dnu 2.12.2018

Zahájení Kurt A Rozhodčí Kurt B Rozhodčí Kurt C Rozhodčí
8:00 Znovýr Ardagh Turbošneci Dejme tomu Propofol Klofani
Ctidružice TNT Smečka
9:00 TNT Znovýr Smečka Turbošneci Ctidružice Propofol
Klofani Ardagh Dejme tomu
10:00 Propofol TNT Znovýr Smečka Turbošneci Ctidružice
Ardagh Dejme tomu Klofani
11:00 Znovýr Turbošneci TNT Propofol Ardagh Dejme tomu
Smečka Ctidružice Klofani
12:00 Turbošneci Znovýr Smečka TNT Propofol Ardagh
Ctidružice Klofani Dejme tomu
13:00 Znovýr Smečka Turbošneci Ctidružice TNT Klofani
Propofol Ardagh Dejme tomu

Rozpis her v hracím dnu 17.2.2019

Zahájení Kurt A Rozhodčí Kurt B Rozhodčí Kurt C Rozhodčí
8:00 Znovýr Ardagh Propofol Dejme tomu Smečka Klofani
Turbošneci TNT Ctidružice
9:00 TNT Znovýr Ctidružice Turbošneci Dejme tomu Propofol
Smečka Ardagh Klofani
10:00 Ardagh TNT Znovýr Smečka Turbošneci Ctidružice
Dejme tomu Klofani Propofol
11:00 Znovýr Ardagh Turbošneci Dejme tomu Propofol Klofani
TNT Smečka Ctidružice
12:00 TNT Znovýr Smečka Turbošneci Ctidružice Propofol
Ardagh Dejme tomu Klofani
13:00 Znovýr TNT Turbošneci Smečka Propofol Ctidružice
Ardagh Dejme tomu Klofani

Rozpis her v hracím dnu 10.3.2019

Zahájení Kurt A Rozhodčí Kurt B Rozhodčí Kurt C Rozhodčí
8:00 Znovýr Ardagh Turbošneci Dejme tomu Propofol Klofani
Ctidružice TNT Smečka
9:00 TNT Znovýr Smečka Turbošneci Ctidružice Propofol
Klofani Ardagh Dejme tomu
10:00 Propofol TNT Znovýr Smečka Turbošneci Ctidružice
Ardagh Dejme tomu Klofani
11:00 Znovýr Turbošneci TNT Propofol Ardagh Dejme tomu
Smečka Ctidružice Klofani
12:00 Turbošneci Znovýr Smečka TNT Propofol Ardagh
Ctidružice Klofani Dejme tomu
13:00 Znovýr Smečka Turbošneci Ctidružice TNT Klofani
Propofol Ardagh Dejme tomu