Rozpis termínů a herní plán

Herní den
1 2 3 4 5 6 7
8.10. 15.10. 19.11. 25.11. 7.1. 11.2. 11.3.
Smečka Smečka Ardagh Smečka Smečka Smečka Smečka
Dejme tomu Dejme tomu Znovýr Dejme tomu Dejme tomu Dejme tomu Dejme tomu
Ardagh Ardagh Turbošneci Turbošneci Ardagh Ardagh Ardagh
Znovýr Znovýr TNT TNT Znovýr Znovýr Znovýr
Turbošneci Turbošneci Dám vědět Dám vědět Dám vědět Turbošneci Turbošneci
TNT TNT Propofol Propofol Propofol TNT TNT
Dám vědět Dám vědět Havrani Havrani Havrani Havrani Dám vědět
Propofol Propofol Ctidružice Ctidružice Ctidružice Ctidružice Propofol
Havrani Havrani VYHLÁŠENÍ
Ctidružice Ctidružice

Rozpis her v hracím dnu 8.10.2017

Zahájení Kurt A Rozhodčí Kurt B Rozhodčí Kurt C Rozhodčí
8:00 Smečka Havrani Dejme tomu TNT Turbošneci Propofol
Ardagh Znovýr Ctidružice
9:00 TNT Turbošneci Propofol Dejme tomu Smečka Ardagh
Dám vědět Havrani Znovýr
10:00 Dejeme tomu Smečka Dám vědět Znovýr Ardagh Havrani
Turbošneci Propofol Ctidružice
11:00 Smečka Ardagh Dejme tomu Dám vědět TNT Ctidružice
Turbošneci Havrani Propofol
12:00 Znovýr Dejme tomu Dám vědět Turbošneci Ardagh Smečka
TNT Ctidružice Havrani

Rozpis her v hracím dnu 15.10.2017

Zahájení Kurt A Rozhodčí Kurt B Rozhodčí Kurt C Rozhodčí
8:00 Dejme tomu TNT Znovýr Dám vědět Turbošneci Smečka
Ardagh Propofol Havrani
9:00 Smečka Ctidružice Dejme tomu Havrani Ardagh Propofol
TNT Dám vědět Turbošneci
10:00 Smečka Dejme tomu Ardagh Turbošneci Znovýr TNT
Dám vědět Propofol Ctidružice
11:00 Propofol Ardagh Znovýr Smečka TNT Dám vědět
Ctidružice Turbošneci Havrani
12:00 Smečka Znovýr Dám vědět Turbošneci Dejme tomu Propofol
Ctidružice Havrani TNT

Rozpis her v hracím dnu 19.11.2017

Zahájení Kurt A Rozhodčí Kurt B Rozhodčí Kurt C Rozhodčí
12:00 Propofol Dám vědět Ardagh Havrani Turbošneci Havrani
Ctidružice Znovýr TNT
13:00 Havrani Znovýr Ardagh TNT Turbošneci TNT
Ctidružice Dám vědět Propofol
14:00 Znovýr Ardagh TNT Ardagh Turbošneci Ctidružice
Havrani Ctidružice Dám vědět
15:00 Ardagh Turbošneci Znovýr Turbošneci Propofol Organizátor
TNT Dám vědět Havrani

Rozpis her v hracím dnu 25.11.2017

Zahájení Kurt A Rozhodčí Kurt B Rozhodčí Kurt C Rozhodčí
8:00 Turbošneci Propofol TNT Havrani Smečka Havrani
Dám vědět Ctidružice Dejme tomu
9:00 Turbošneci Dejme tomu TNT Ctidružice Smečka Ctidružice
Propofol Dám vědět Havrani
10:00 Turbošneci Smečka Dejme tomu Smečka Dám vědět TNT
Havrani Propofol Ctidružice
11:00 TNT Turbošneci Dejme tomu Dám vědět Smečka Dám vědět
Havrani Ctidružice Propofol

Rozpis her v hracím dnu 7.1.2018

Zahájení Kurt A Rozhodčí Kurt B Rozhodčí Kurt C Rozhodčí
8:00 Smečka Propofol Dejme tomu Ctidružice Dám vědět Ctidružice
Ardagh Znovýr Havrani
9:00 Znovýr Smečka Dejme tomu Smečka Ardagh Havrani
Propofol Dám vědět Ctidružice
10:00 Smečka Dám vědět Dejme tomu Dám vědět Ardagh Znovýr
Ctidružice Havrani Propofol
11:00 Smečka Dejme tomu Znovýr Dejme tomu Havrani Ardagh
Propofol Dám vědět Ctidružice

Rozpis her v hracím dnu 11.2.2018

Zahájení Kurt A Rozhodčí Kurt B Rozhodčí Kurt C Rozhodčí
8:00 Havrani Turbošneci Dejme tomu Turbošneci Ardagh Znovýr
Smečka Ctidružice TNT
9:00 Znovýr Smečka Turbošneci Ardagh Dejme tomu Ardagh
Havrani Ctidružice TNT
10:00 Smečka Dejme tomu Ardagh Dejme tomu Znovýr Havrani
TNT Turbošneci Ctidružice
11:00 Smečka TNT Dejme tomu TNT Ardagh Ctidružice
Znovýr Turbošneci Havrani

Rozpis her v hracím dnu 11.3.2018

Zahájení Kurt A Rozhodčí Kurt B Rozhodčí Kurt C Rozhodčí
8:00 Smečka Propofol Ardagh Dám vědět Turbošneci Propofol
Dejme tomu Znovýr TNT
9:00 Dám vědět Ardagh Propofol Ardagh Znovýr Turbošneci
Smečka Dejme tomu TNT
10:00 Ardagh Dejme tomu Turbošneci Znovýr Propofol Znovýr
Dám vědět Smečka TNT
11:00 Dejme tomu Smečka Znovýr TNT Dám vědět TNT
Ardagh Turbošneci Propofol
12:00 V   Y   H   L   Á   Š   E   N   Í