Rozpis termínů a herní plán

Herní den
1 2 3 4 5
16.10. 23.10. 6.11. 15.1 4.2.
Ardagh Ardagh Ardagh Ardagh Ardagh
Ctidružice Ctidružice Ctidružice Ctidružice Ctidružice
Dejme tomu Dejme tomu Dejme tomu Dejme tomu Dejme tomu
Havrani Havrani Havrani Havrani Havrani
Propofol Propofol Propofol Propofol Propofol
Smečka Smečka Smečka Smečka Smečka
TNT TNT TNT TNT TNT
Turbošneci Turbošneci Turbošneci Turbošneci Turbošneci
Znovýr Znovýr Znovýr Znovýr Znovýr

Rozpis her v hracím dnu 16.10.2016

Zahájení Kurt A Rozhodčí Kurt B Rozhodčí Kurt C Rozhodčí
17:00 Havrani Propofol Znovýr Dejme tomu Ardagh TNT
Turbošneci Smečka Ctidružice
18:00 Smečka Havrani Ctidružice Turbošneci Dejme tomu Znovýr
Ardagh Propofol TNT
19:00 Propofol Smečka Havrani Ardagh Turbošneci Ctidružice
Dejme tomu TNT Znovýr
20:00 Havrani Propofol Turbošneci Dejme tomu Znovýr TNT
Smečka Ardagh Ctidružice
21:00 Smečka Havrani Ardagh Turbošneci Ctidružice Znovýr
Propofol Dejme tomu TNT

Rozpis her v hracím dnu 23.10.2016

Zahájení Kurt A Rozhodčí Kurt B Rozhodčí Kurt C Rozhodčí
9:00 Havrani Smečka Turbošneci Ardagh Znovýr Ctidružice
Propofol Dejme tomu TNT
10:00 havrani Propofol Turbošneci Dejme tomu Znovýr TNT
Ctidružice Smečka Ardagh
11:00 Smečka Havrani Ardagh Turbošneci Ctidružice Znovýr
TNT Propofol Dejme tomu
12:00 Znovýr Smečka Havrani Ardagh Turbošneci Ctidružice
Propofol Dejme tomu TNT
13:00 Havrani Turbošneci Smečka Znovýr Propofol Dejme tomu
Ardagh Ctidružice TNT
14:00 Turbošneci Havrani Ardagh Smečka Znovýr Propofol
Ctidružice TNT Dejme tomu
15:00 Havrani Ardagh Turbošneci Ctidružice Smečka TNT
Znovýr Propofol Dejme tomu

Rozpis her v hracím dnu 6.11.2016

Zahájení Kurt A Rozhodčí Kurt B Rozhodčí Kurt C Rozhodčí
17:00 Havrani Propofol Znovýr Dejme tomu Ardagh TNT
Turbošneci Smečka Ctidružice
18:00 Smečka Havrani Ctidružice Turbošneci Dejme tomu Znovýr
Ardagh Propofol TNT
19:00 Propofol Smečka Havrani Ardagh Turbošneci Ctidružice
Dejme tomu TNT Znovýr
20:00 Havrani Propofol Turbošneci Dejme tomu Znovýr TNT
Smečka Ardagh Ctidružice

Rozpis her v hracím dnu 15.1.2017

Zahájení Kurt A Rozhodčí Kurt B Rozhodčí Kurt C Rozhodčí
10:00 Smečka Havrani Ardagh Turbošneci Ctidružice Znovýr
Propofol Dejme tomu TNT
11:00 Havrani Smečka Turbošneci Ardagh Znovýr Ctidružice
Propofol Dejme tomu TNT
12:00 havrani Propofol Turbošneci Dejme tomu Znovýr TNT
Ctidružice Smečka Ardagh
13:00 Smečka Havrani Ardagh Turbošneci Ctidružice Znovýr
TNT Propofol Dejme tomu

Rozpis her v hracím dnu 4.2.2017

Zahájení Kurt A Rozhodčí Kurt B Rozhodčí Kurt C Rozhodčí
8:00 Znovýr Smečka Havrani Ardagh Turbošneci Ctidružice
Propofol Dejme tomu TNT
9:00 Havrani Turbošneci Smečka Znovýr Propofol Dejme tomu
Ardagh Ctidružice TNT
10:00 Turbošneci Havrani Ardagh Smečka Znovýr Propofol
Ctidružice TNT Dejme tomu
11:00 Havrani Ardagh Turbošneci Ctidružice Smečka TNT
Znovýr Propofol Dejme tomu