Informace o kvalifikaci

Kvalifikace instruktor vodní turistiky je profesní kvalifikace, patřící do národní soustavy kvalifikací. Dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání). Tuto kvalifikaci lze získat po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky.

Na závěrečnou zkoušku se může účastník připravit absolvováním 150ti hodinového rekvalifikačního kurzu, po jehož ukončení má absolvent veškeré potřebné znalosti a dovednosti odpovídající požadavkům aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace Instruktor vodní turistiky.

Po dokončení rekvalifikačního kurzu získá uchazeč dle vyhlášky č. 176/2009 Sb., potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu. Toto potvrzení nenahrazuje doklad o úspěšném složení závěrečné zkoušky.