Vybraný úryvek z almanachu Znojmo a okolí z roku 1931 - 1932 o vodárně města Znojma

Město Znojmo původně bylo zásobováno ze sousedních obcí Přímětic a Citonic. Mimo to obyvatelstvo používalo studní ve městě zbudovaných. Teprve když tyto zdroje vodní nepostačily ke krytí celé spotřeby, vybudovala se nynější vodárna na řece Dyji.

Městská vodárna, zřízená v r. 1877, zásobovala město Znojmo vodou užitkovou, zatímco vodovod dosavadní zůstal jako pitný. Voda se čerpala do města výtlačným potrubím o průměru 210 mm do vodojemu na Pražské třídě. Původně bylo pouze 1 zásobovací pásmo. V roce 1911 byla vodárna zrekonstruována. Oblast spotřební byla rozdělena na 2 pásma a nový vodojem vystavěn byl na Mansberku. Pro spodní pásmo zůstal dosavadní vodojem na Pražské třídě. Dělící čára, jež rozděluje spotřebiště, probíhá nám. Svobody, ul. Kovářskou, nám. Komenského a ul. Witlakovou.

V časovém průběhu pohyb obyvatelstva tak značně vzrostl, že dosáhl v r. 1930 již 25.832 obyvatel, oproti 12.254 z roku 1880. Předpokládáme-li 20%ní přírůstek v 10 letech, bude Znojmo míti v r. 1960 45.000 obyvatel a konečná průměrná spotřeba vody bude 37 l/sek. A max. 60 l/sek. Rozmach města vyvolal přirozeně další rekonstrukci městské vodárny, která se provádí od r. 1927, kdy stoupla max. spotřeba denní na 2.433 m3. V r. 1928 již byla max. spotřeba 3.730 m3, v roce 1930 3.936 m3, v r. 1931 3.855 m3.

Rostoucí konsum městské vodárny vynutil si další investice: V r. 1927 a 1928 byly postaveny 2 nová čerpadla o výkonnosti 160 m3/hod. a 130 m3/hod. V r. 1929 postaveny dva rychlofiltry patent "Dabeg" o výkonnosti 80 m3/hod., zavedená sterilizace vody plynným chlorem a postaven vodovod pro novou městskou čtvrť Marešov a tím zároveň i pro sousední obec Starý Šaldorf.

Další projekt předložila městská vodárna v r. 1930 a týká se další rekonstrukce užitkového vodovodu, jež obsahuje stavbu nového výtlačného řádu, rozšíření filtrační stanice a vybudování nové čerpací stanice s 2 nádržemi na čistou vodu. Z této rekonstrukce byla provedena v roce 1930 již stavba nového výtlačného řádu o průměru 300 mm jako nouzová práce.

Použitá literatura:

JOSEF ODSLOŇ, Vodárna města Znojma, v almanachu Znojmo a okolí, vydala rada města Znojma, Praha 1932