Stavební historie objektu

Budování objektu a jeho zprovoznění je datováno do roku 1911. V té době byly vybudovány usazovací nádrže a dva rychlofiltry. Rok 1928 byl zásadní pro objekt z hlediska technologie, kdy došlo k novému vybavení celé filtrační stanice.

V roce 1929 došlo k přístavbě dvou rychlofiltrů patentu "Dabeg". Tyto rychlofiltry byly rozšířeny v roce 1937 a dostavěny do dnešní podoby. Zastavění prostoru mezi usazovací nádrží a rychlofiltry, tedy prostoru dnešního hlavního vstupu, bylo provedeno v roce 1966. V roce 1969 došlo k přístavbě garáže na jihovýchodní straně filtrační stanice.

V roce 1969 byl objekt vyřazen z provozu a přizpůsoben k dalšímu využití pro výrobu a skladování. Úpravy zahrnovaly, kromě změny povrchů a dalších nezaznamenaných zásahů, zastřešení usazovacích nádrží, rozšíření oken u filtrační stanice a zvětšení otvoru v budově rychlofiltrů. Dále pak proražení otvoru do usazovacích nádrží. Poslední stavební změna byla v roce 1991, kdy mělo dojít k zásadní rekonstrukci objektu, která však byla pozastavena kvůli nežádoucímu zásahům do vzhledu objektu. Došlo však již k některým bouracím pracím. V této fázi zmizely vnitřní lávky, garáž přistavěná v roce 1969, byly narušeny některé atiky a provedeny další drobné změny.


Schéma stavebních úprav a funkční využití objektu v době činnosti vodárny