fbpx

Profil absolventa: Absolvent získá metodické i technické znalosti pro výuku ovládání turistických plavidel, osvojí si záchranu a techniku a taktiku správné jízdy, potřebnou k zajištění bezpečného vodáckého kurzu. Nabude znalosti o fungování skupiny na řece a o její organizaci. Osvojí si znalosti z oblasti hydrometeorologie, první pomoci i legislativy upravující plavbu na turistických řekách. Rovněž nabude znalosti o vyhodnocení obtížnosti řek, o výběru vhodného terénu pro danou skupinu a o výběru vhodného vybavení a plavidel.

Kurz je akreditován v rámci DVPP, absolvováním kurzu získá pedagogický pracovník akreditované osvědčení opravňující k vedení skupiny na řece.

Hodinová dotace kurzu: 40 hodin

Termín kurzu: 4. - 8.5.2022 (kalendář)

 

Objednat kurz

 

Cena: 5 100,- Kč (cena zahrnuje odborné lektory, výukové materiály - skripta, pronájem lodí, pronájem prostor, dopravu materiálu a lodí na řeky, ubytování v klubovně)

Kurz probíhá:

  • teorie: Vodácké centrum Stará vodárna, U Obří hlavy 7

  • praxe: na řekách Dyje a Kamp

Vlastní vybavení, případně můžeme zapůjčit: vesta s bezpečnostním popruhem, boty do vody - ideálně staré tenisky v kombinaci s neoprenovou ponožkou, nebo neoprenové boty, karabina se zámkem, přilba, dlouhý neopren (tyto věci je možné zapůjčit za poplatek 50,- Kč / den).

Frekventanty kurzu jsou zejména učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé praktického vyučování, učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů.

Partneři

013629

znojmo

neptun

logo

videon

logo

nppodyji

jmm

Vodácké centrum Stará vodárna

© 2022 VODÁCKÉ CENTRUM STARÁ VODÁRNA ZNOJMO | Kontakty

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.