fbpx

Projekt "Rekonstrukce areálu bývalé městské vodárny Znojmo pro volnočasové aktivity dětí a mládeže" byl realizován v rámci dotačního programu Evropské unie - ROP Jihovýchod, který spolufinancuje 70 % výdajů. Projekt znamená revitalizaci nevyužívaného a zanedbaného areálu ve městě Znojmě a jeho rekonverzi na nové využití veřejného charakteru - vybudování infrastruktury péče o děti a mládež zájmové a volnočasové povahy.

Realizátorem projektu je Vodácký oddíl NEPTUN ZNOJMO, který revitalizací Vodárny vytvořil odpovídající zázemí pro svoji činnost.

Partnerem projektu je Město Znojmo, které financovalo výdaje představující vlastní podíl žadatele (30 %), podpořilo projekt morálně, zapojilo představitele města do realizačního týmu a pomohlo tak ke splnění cílů projektu.

Hlavním cílem projektu bylo vytvořit polyfunkční zařízení volnočasových aktivit pro děti a mládež (loděnice, klubovny, učebny, hřiště). Aktivity, které bude Centrum Vodárna v souladu s dílčími cíli projektu nabízet, jsou následující: pořádání kurzů pro děti a mládež zaměřených na vodní turistiku a program o vodě, pořádání sportovních a kulturních akcí a tematických kurzů pro veřejnost, environmentální výchova dětí a mládeže, zdravotnické kurzy první pomoci, spolupráce se školskými zařízeními v oblasti výchovných a sebepoznávacích programů, využití části Vodárny jako informační centrum města Znojma, úschovna kol pro cyklisty a prezentační a vzdělávací výstavy v prostorách expozice.

1. NP

1.NP navrh

2. NP

2.NP navrh

Boční pohled

pohled

Půdorys

pudorys navrh

Ortofotomapa půdorysu

pudorys pohled navrh

 

Partneři

013629

znojmo

neptun

logo

videon

logo

nppodyji

jmm

Vodácké centrum Stará vodárna

© 2024 VODÁCKÉ CENTRUM STARÁ VODÁRNA ZNOJMO | Kontakty

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.