fbpx

21.07.2012 | Kategorie: Reference školy

Adaptační kurz je v Centru Vodárna novinkou. Celkově zatím proběhlo 8 kurzů, kterých se účastnily první ročníky znojemských středních škol.

Následující otázky nám ochotně zodpověděl pan učitel Mgr. Pavel Kolář (Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Znojmo).

 

Byli jste s kurzem celkově spokojeni?

Ano, adaptační kurz přesně naplnil naše požadavky na krátký akční program vhodný pro seznámení nového kolektivu.

Jak často jsou podobné kurzy zařazovány do vyučování na Vaší škole?

Považujeme je za vhodné pro všechny nastupující první ročníky, využíváme ale i nabídku dalších kurzů – kurz první pomoci nebo vodácký výcvikový kurz.

Považujete psychosociální hry, které proběhly v rámci adaptačního kurzu, za prostředek rozvoje osobnosti studentů?

Určitě, každá nová situace - ať už reálná nebo simulovaná v rámci hry, se kterou se mladí lidé setkávají a aktivně ji řeší, jim pomáhá v osobním rozvoji. Při hře je navíc výhoda, že lze tyto situace rozebrat při společné diskusi.

Vidíte v adaptačním kurzu přínos či prostředek pro zlepšení vztahů mezi studenty?

Jistěže – nutnost komunikace, aktivní spolupráce a v neposlední řadě i prostředí mimo budovu školy přispívá k jinému pohledu na budoucí spolužáky.

Co se Vám na celé akci nejvíce líbilo, co byste naopak změnil?

Jednoznačně pestrost programu, poctivý přístup organizátorů, možnost spolupodílet se na výběru aktivit. Nevýhodou bylo časové omezení z naší strany, některé části programu by si zasloužily více prostoru.

Zapojila by se Vaše škola do podobného kurzu znovu?

Samozřejmě, viz odpověď na druhou otázku.

 

Děkuji za rozhovor

Miroslava Horáková

Partneři

013629

znojmo

neptun

logo

videon

logo

nppodyji

jmm

Vodácké centrum Stará vodárna

© 2023 VODÁCKÉ CENTRUM STARÁ VODÁRNA ZNOJMO | Kontakty

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.